Mapa serwisu

Służba przygotowawcza

Długotrwały cykl szkoleniowy dla pracowników samorządu terytorialnego pn. Służba przygotowawcza urzędników samorządowych. Ustawa obliguje osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym do odbycia służby przygotowawczej w okresie do 6 miesięcy od zatrudniania. Trwająca nie dłużej niż 3 miesiące służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do wykonywania obowiązków służbowych.

 Zasady Służby przygotowawczej realizowanej w WOKiSS są następujące:

  • Kurs ma charakter teoretyczny i obejmuje siedem zagadnień tematycznych: Ustrój samorządu terytorialnego, Status prawny pracowników samorządowych, Praktyczne stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego, Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych; dostęp do informacji publicznej, Praktyczne stosowanie instrukcji kancelaryjnej, Zamówienia publiczne, Obsługa klienta (bloki tematyczne w załączeniu).
  • Wykładowcami są specjaliści, praktycy współpracujący z WOKISS
  • Czas trwania jednego kursu: 7 seminariów po 6 godzin każde
  • Egzamin testowy w Poznaniu; Istnieje możliwość skorzystania z poprawkowego egzaminu w sytuacji gdy słuchacz nie osiągnie min. 60% prawidłowych odpowiedzi
  • Liczba uczestników jednego kursu : 22-25 osób
  • Wykłady w ramach kursu odbywają się w stałych punktach szkoleniowych WOKISS: Poznań, Leszno, Piła, Konin, Ostrów Wielkopolski, Międzyrzecz – odpowiednio dla jednostek z danego terenu. W przypadku braku odpowiedniej liczby chętnych wśród jednostek przypisanych do punktu szkoleniowego – zajęcia odbywają się w Poznaniu
  • Materiał szkoleniowy z każdego bloku tematycznego słuchacze otrzymują w formie pisemnej
  • Słuchacze otrzymują certyfikaty o ukończeniu kursu teoretycznego
  • Koszt szkolenia jednego uczestnika nie jest finansowany ze składek członkowskich uiszczanych przez członków Stowarzyszenia i jest uzależniony od miejsca odbywania zajęć.

Zgodnie z przyjętymi zasadami po zakończeniu szkoleń słuchacz zobligowany jest do wypełnienia testu sprawdzającego składającego się z 70 pytań po 10 z każdego bloku tematycznego. Zaliczenie testu jest podstawą do wystawienia przez WOKiSS stosownego zaświadczenia o uczestnictwie w kursie w zakresie Służby przygotowawczej urzędników samorządowych. Program jest na bieżąco monitorowany poprzez analizę ankiet wypełnianych na poszczególnych szkoleniach przez słuchaczy, co pozwala na dokonywanie zmian zmierzających w kierunku podniesienia jakości oferowanej usługi edukacyjnej.

Przedsięwzięcie cieszy się dużym zainteresowaniem słuchaczy. Wystarczy nadmienić, że do tej pory w ramach 35 edycji przeszkoliło się 1000 kandydatów na stanowiska urzędnicze w samorządzie terytorialnym.

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ul Wawrzyniaka 37, 60-504 Poznań, tel. +48 61 8475422 e-mail: office@wokiss.pl
Copyright 2012 WOKISS