Mapa serwisu

Zjazd Wójtów,Burmistrzów, Prezydentów Miast, Starostów - 23/24 marca br Hotel Delicjusz Trzebaw ul. Poznańska 1.

 

Szanowni Państwo Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast i Starostowie

Stowarzyszenie WOKiSS zaprasza Państwa do udziału w  Zjeździe wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów, który odbędzie się w dniach 23/24 marca br w Hotelu Delicjusz w Trzebawiu przy ul. Poznańskiej 1.

 

Proponowana problematyka Zjazdu:

Najnowsze zmiany w przepisach dotyczących usuwania drzew i krzewów

Podstawy roszczeń odszkodowawczych w przypadku zmiany zagospodarowania terenu

Odpowiedzialność gminy/powiatu za szkody wyrządzone przez organizacje pozarządowe, z którymi współpracują

Pełnomocnictwa i upoważnienia udzielane przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta i Starostę innym pracownikom samorządowym

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ul Wawrzyniaka 37, 60-504 Poznań, tel. +48 61 8475422 e-mail: office@wokiss.pl
Copyright 2012 WOKISS